Radcon

Privacyverklaring en cookiebeleid.

Privacy en (persoons)gegevens

Privacyverklaring en cookiebeleidRadcon B.V.  gevestigd aan Florijnweg 13-15, 6883 JN in Velp (Gld) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en cookiebeleid.

Wij willen u graag informeren over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Op deze pagina over privacyverklaring en cookiebeleid leest u onze gegevens, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (radcon.nl) bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

Verwerking persoonsgegevens

Radcon gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Wij treffen dan ook alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken, zoals encryptie (door bijvoorbeeld een SSL-layer). We verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze wetgeving. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aan de Autoriteit worden gericht.

Doeleinden

Radcon verzamelt enkele organisatie en/of persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Uw organisatie en/of persoonsgegevens verwerken we voor het opnemen en onderhouden van contact, voor de reageerprocedure of de uitvoering van de overeenkomst, om nieuwsbrieven en informatie ter ondersteuning van onze en uw organisatie te versturen, voor klantenonderzoek als u daar toestemming voor gegeven hebt en voor algemene of gerichte aanbiedingen. Uw toestemming kan ten allen tijde weer ingetrokken worden. Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen en dienstverlening te verbeteren (gerechtvaardigd belang).

Nieuwsbrief

Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen. U kunt uzelf op elk moment weer uitschrijven door dit kenbaar te maken via een reply op de verzonden e-mail.

Uw rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt? Dan heeft u recht op correctie van deze persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de bekende persoonsgegevens. Wij zullen bij een gericht verzoek zo snel mogelijk reageren, althans binnen vier weken.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de diensten te kunnen verschaffen waar u opdracht voor heeft gegeven. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze contactgegevens

Radcon B.V.
Florijnweg 13-15
6883 JN Velp (Gld)
KvK-nummer: 80386296
Contact opnemen via ons formulier.

Wijzigingen

Radcon behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of aan te passen. De meest up-to-date versie van ons privacybeleid staat altijd op de website. *Laatst gewijzigd: 23 maart 2023.

close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook
close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook