Radcon

Cursusaanbod

Het aanbod is uitgebreid met diverse online (opfris)cursussen.

maandag 23-01-2023
Opfriscursus stralingsdeskundigen in de procesindustrie

Maak kennis met Radcon

Uw raadgever in stralingsbescherming

Is er binnen uw beroepspraktijk sprake van blootstelling aan ioniserende straling? Dan is het belangrijk dat u voldoet aan het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Bovendien geldt in nagenoeg alle gevallen dat u advies moet inwinnen van een stralingsbeschermingsdeskundige. Radcon is uw persoonlijke adviseur in stralingsbescherming. Wij helpen u veilig werken, met zo min mogelijke negatieve effecten voor mens en omgeving.

Ons verhaal

Radcon is ontstaan vanuit een heldere ambitie: werkplekken met kans op blootstelling aan stralingsgevaar veiliger maken. Dankzij onze sterke voorliefde voor consultancy vormen wij de spil tussen de autoriteiten, de mensen op de werkvloer en het management. Met een analytische aanpak en gewapend met de juiste tools en opleidingen helpen wij u goed voorbereid te werk te gaan en daarmee de risico’s beheersbaar te maken.

Onze diensten

Consultancy

Advies en ondersteuning om veilig en verantwoord om te gaan met ioniserende straling.

Röntgentechniek

Advies over installatie, ontwerp, aanschaf en gebruik van toestellen.

Cursussen

Geaccrediteerde opfriscursussen door stralingsbeschermingsdeskundigen uit het vak.

Autorisaties

Begeleiding bij het aanvragen van registraties en vergunningen.

close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook