Radcon

Projecten.

Onderstaand vind u een aantal van onze werkzaamheden en uitgevoerde projecten.

Training en uitvoering KEW dossier

Het installeren en onderhouden van röntgensystem bij derden is een belangrijke dienstverlening van de organisatie. Productielijnen van onder andere levensmiddelen zijn uitgerust met een toestel ten behoeve van kwaliteitsscontroles. Adequaat onderhoud en advies richting afnemers . Thermo Fisher heeft Radcon gevraagd zorg te dragen voor de uitvoering en naleving van de Kernenergiewetvergunning. Dit wordt gedaan door regelmatige interne training van medewerkers en het continue optimaliseren van de werkzaamheden ter plaatse.

Vergunning en ontwerp CT ruimte

CT Veterinair heeft zich toegespitst om het regionale beeldvormende centrum te worden. Op haar locatie in Arnhem is een CT scanner en röntgensysteem in één ruimte geinstalleerd. Het voordeel van het in gebruik zijnde systeem is het stralen in alle richtingen waardoor een opname in staande positie genomen kan worden. Bij zowel de opbouw als de vergunningaanvraag heeft de stralingsbeschermingsdeskundige ondersteuning geleverd. Op dit moment levert Radcon een stralingsbeschermingsdeskundige niveau 3 voor de organisatie om te voorzien in voorlichting en instructie en bieden van ondersteuning bij beheer van het kernenergiewet-dossier.

On- en offshore locaties

Stralingsdeskundigen van Radcon worden regelmatig gevraagd ondersteuning te leveren bij offshore en onshore werkzaamheden waaronder onderhoudsstops en drilling werkzaamheden zoals abandonments in Nederland en in Europa. Bij het openen van vaten en het verwijderen van tubing is de kans op besmetting met natuurlijke radioactieve stoffen (NORM/LSA) aanwezig. De stralingsdeskundige begeleidt de werkzaamheden die bestaan uit onder ander het geven van voorlichting en instructie en toolboxen, inrichten en beheren van speciale (werk)gebieden en opslag en transport van besmet materiaal.

Van Koert Chiropractie

Voor Van Koert Chiropractie, en andere zelfstandige behandelcentra, levert Radcon ondersteuning om de organisaties te begeleiden en te voorzien van informatie zodat deze voldoen aan de wet- en regelgeving. De vergunning (inclusief specifieke rechtvaardiging), het opstellen van risicoanalyses en het verzorgen van een jaarlijks overleg in samenwerking met een klinisch fysicus zijn onderdeel van onze samenwerking. Continue verbetering met audits en radiologen zorgen voor een optimalisatie naar patiëntenbescherming.

Stichting Koninklijke Defensiemusea

De stichting beheert in 4 musea een grote collectie op het gebied van marine, mariniers, land- en luchtmacht en politie en de marechaussee. Er is een inventarisatie van de gehele collectie gemaakt en alle items zijn gecontroleerd en geregistreerd. De Koninklijke Stichting Defensiemusea heeft op dit moment de grootste Kernenergiewet vergunning voor het beheren en tentoonstellen van objecten met radioactieve stoffen. Radcon levert een SBD niveau 3 om de musea te ondersteunen in het nemen van veegtesten, geven van voorlichting en instructie en het beheer van het Kernenergiewet-dossier.

close menu search2 social-twitter social-linkedin mail instagram phone-call social-facebook